بازدید جناب آقای مهندس قدوسی مدیر عامل محترم صنایع شیر ایران از شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس

بازدید جناب آقای مهندس قدوسی مدیر عامل محترم صنایع شیر ایران از شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس

بسمه تعالی

دیدار صمیمانه مدیر عامل محترم شرکت صنایع شیر ایران با کارکنان و مدیران شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس

مدیر عامل محترم شرکت صنایع شیر ایران با مدیران و کارکنان  شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا مهندس سلطانی فرد مدیر عامل محترم شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به میهمانان حاضر در این دیدار به ارائه گزارش در خصوص فعالیت های انجام گرفته پرداخت . در ادامه جناب آقای مهندس قدوسی مدیر عامل محترم شرکت صنایع شیر ایران به نهادینه و حاکم شدن فرهنگ و دانش کار تأکید کردند و دستور تدوین منشور ۱۰ گانه برای شرکت های کشت و صنعت و دامپروری را صادر نمودند و همچنین بر استفاده از علم روز و ارتباطات بیشتر  با مراکز دانشگاهی تأکید کردند.

مهندس قدوسی ضمن تأکید بر افزایش تولید و کاهش هزینه های تولید در خصوص افزایش سود آوری شرکت رهنمود های لازم را ارائه نمودند.

در ادامه این نشست مدیران و کارکنان شرکت پگاه سلماس ضمن معرفی خود به طرح مسائل خود پرداختند.