خامه استریل ۲۰۰ سی سی

خامه استریل 200 سی سی

خامه استریل ۲۰۰ سی سی

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف180 روزتعداد در بسته27
حجم200 گرمدرصد چربي