خامه پسته استریل ۲۰۰ سی سی

خامه پسته استریل 200 سی سی

خامه پسته استریل ۲۰۰ سی سی

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف180روزتعداد در بسته27
حجم200گرمدرصد چربي