خامه کاکائو استریل ۲۰۰ سی سی

خامه کاکائو استریل 200 سی سی

خامه کاکائو استریل ۲۰۰ سی سی

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف180روزتعداد در بسته27
حجم200 گرمدرصد چربي3/5