دوغ سنتی ۱/۵ لیتری

دوغ سنتی 1/5 لیتری

دوغ سنتی ۱/۵ لیتری

واحد محصولبطرينوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف60روزتعداد در بسته6
حجم1500 گرمدرصد چربي