دوغ ۱ لیتری نعناع با ساشه سبزیجات

دوغ 1لیتری نعناع با ساشه سبزیجات

دوغ ۱لیتری نعناع با ساشه سبزیجات

واحد محصولبطرينوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف60روزتعداد در بسته6
حجم1000 گرمدرصد چربي