دوغ گازدار ۱/۵ لیتری

دوغ گازدار 1/5 لیتری

دوغ گازدار ۱/۵ لیتری

واحد محصولبطرينوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف120روزتعداد در بسته6
حجم1500 گرمدرصد چربي