دوغ ۲۵۰ سی سی با طعم نعناع

دوغ 250 سی سی با طعم نعناع

دوغ ۲۵۰ سی سی با طعم نعناع

واحد محصولبطرينوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف60 روزتعداد در بسته15
حجم250 گرمدرصد چربي