شیر استریل ۲۰۰ سی سی غنی شده با ویتامینD3

شیر استریل غنی شده با ویتامین D3

شیر استریل غنی شده با ویتامین D3

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف180روزتعداد در بسته27
حجم200 گرمدرصد چربي2/5