شیر استریل ۱ لیتری (کم چرب – نیم چرب – پرچرب)

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف180روزتعداد در بسته10
حجم1000 گرمدرصد چربي1/5-2/5-3