شیر استریل ۲۰۰ سی سی سه گوش

شیر استریل سه گوش

شیر استریل سه گوش

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديکارتن
تاريخ مصرف180روزتعداد در بسته21
حجم200 گرمدرصد چربي1/5