شیر استریل ۲۰۰ سی سی

شیر استریل 200 سی سی

شیر استریل ۲۰۰ سی سی

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف180روزتعداد در بسته27
حجم200 گرمدرصد چربي2/5