شیر وانیل استریل۲۰۰ سی سی

شیر وانیل استریل200 سی سی

شیر وانیل استریل۲۰۰ سی سی

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف180روزتعداد در بسته27
حجم200 گرمدرصد چربي1/5