شیر پاستوریزه غنی شده با ویتامین D3

شیر پاستوریزه غنی شده با ویتامین D3

شیر پاستوریزه غنی شده با ویتامین D3

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديسبد
تاريخ مصرف3 روزتعداد در بسته17
حجم900 گرمدرصد چربي 1/5