شیر پاستوریزه کم چرب

شیر پاستوریزه کم چرب

شیر پاستوریزه کم چرب

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديسبد
تاريخ مصرف3روزتعداد در سبد17
حجم800 گرمدرصد چربي1/5