شیر پاستوریزه ۸۰۰گرمی پرچرب

شیر پاستوریزه 800 گرمی پرچرب

شیر پاستوریزه ۸۰۰ گرمی پرچرب

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديسبد
تاريخ مصرف3روزتعداد در سبد17
حجم800 گرمدرصد چربي3/2