شیر پسته استریل ۲۰۰ سی سی

شیر پسته استریل 200 سی سی

شیر پسته استریل ۲۰۰ سی سی

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف180روزتعداد در بسته27
حجم200 گرمدرصد چربي1/5