شیر کاکائو استریل ۱ لیتری

شیر کاکائو استریل 1 لیتری

شیر کاکائو استریل ۱ لیتری

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف180روزتعداد در بسته10
حجم1000 گرمدرصد چربي1/5