شیر کاکائو پاستوریزه ۸۰۰گرمی

شیرکاکائو پاستوریزه

شیرکاکائو پاستوریزه

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديسبد
تاريخ مصرف3روزتعداد در سبد17
حجم800 گرمدرصد چربي1/5