ماست۹۰۰گرمی سین بیوتیک

ماست900گرمی سین بیوتیک

ماست۹۰۰گرمی سین بیوتیک

واحد محصوللیواننوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف20روزتعداد در بسته6
حجم900 گرمدرصد چربي1/5