ماست دبه ای ۲/۵ کیلویی نیم چرب

ماست دبه ای 2/5 کیلویی نیم چرب

ماست دبه ای ۲/۵ کیلویی نیم چرب

واحد محصولدبهنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف20روزتعداد در بسته4
حجم2500 گرمدرصد چربي1/5