ماست ۷۰۰ گرمی پرچرب

ماست 700 گرمی پرچرب

ماست ۷۰۰ گرمی پرچرب

واحد محصوللیواننوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف20روزتعداد در بسته6
حجم700 گرمدرصد چربي5