ماست ۷۰۰ گرمی کم چرب

ماست700گرمی نیم چرب

ماست۷۰۰گرمی نیم چرب

واحد محصوللیواننوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف20روزتعداد در بسته6
حجم700 گرمدرصد چربي1/5