پنیر سین بیوتیک

پنیر سین بیوتیک - 400 گرمی

پنیر سین بیوتیک - ۴۰۰ گرمی

واحد محصوللیواننوع بسته بنديکارتن
تاريخ مصرف60 روزتعداد در بسته12
حجم400 گرمدرصد چربي1 و 3