پنیر لاکتیکی زیره ای – ۳۰۰گرمی

پنیر لاکتیکی زیره ای - 300گرمی

پنیر لاکتیکی زیره ای - ۳۰۰گرمی

واحد محصوللیواننوع بسته بنديکارتن
تاريخ مصرف90 روزتعداد در بسته24
حجم280 گرمدرصد چربي1 و 3