پنیر لاکتیکی ۲۸۰ گرمی

پنیر لاکتیکی - 280 گرمی

پنیر لاکتیکی - ۲۸۰ گرمی

واحد محصوللیواننوع بسته بنديکارتن
تاريخ مصرف90 روزتعداد در بسته24
حجم280 گرمدرصد چربي1 و 3